นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บ Movie2Free

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บ Movie2Free

ขอบเขต นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ Movie2Free (ต่อไปนี้เรียกว่า “เว็บไซต์”) สะสมเมื่อผู้ใช้เข้าถึงและนำเสนอตัวเองผ่านเว็บไซต์ Movie2Free โดยเราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ ดังนั้นเรามีนโยบายเพื่อให้คุณเข้าใจถึงข้อมูลที่เราจะเก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผย รวมถึงหลักการที่เราใช้ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม เว็บไซต์ Movie2Free อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้:

  1. ข้อมูลส่วนตัว: เช่น ชื่อ, ที่อยู่, อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น เมื่อคุณสมัครสมาชิกหรือลงทะเบียนในเว็บไซต์ Movie2Free.
  2. ข้อมูลการใช้งาน: เว็บไซต์ Movie2Free อาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของคุณ เช่น ประวัติการเข้าชมหน้าเว็บ, การคลิก, และข้อมูลการติดต่ออื่นๆ เพื่อวัดประสิทธิภาพและปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ.
  3. ข้อมูลการชำระเงิน: หากคุณทำการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการผ่านเว็บไซต์ Movie2Free ข้อมูลการชำระเงินอาจถูกเก็บรวบรวม เช่น หมายเลขบัตรเครดิต โดยเราใช้ผู้ประมวลผลการชำระเงินที่มีความปลอดภัยเพื่อดูแลข้อมูลการชำระเงินของคุณให้ปลอดภัย.
  4. ข้อมูลเชิงพฤติกรรม: เว็บไซต์ Movie2Free อาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานของคุณ เช่น การคลิก, การเรียกดู, และการตอบสนอง เพื่อปรับปรุงและปรับแต่งประสบการณ์การใช้งานของคุณ.

วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูล เว็บไซต์ Movie2Free อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:

  1. ให้บริการและดำเนินการตามคำขอ: เราอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อดำเนินการตามคำขอที่คุณส่งเข้ามาผ่านเว็บไซต์ Movie2Free และให้บริการที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดส่งสินค้าหรือการติดต่อกลับ.
  2. ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์: เราอาจใช้ข้อมูลการใช้งานเพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณในเว็บไซต์ Movie2Free รวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการแสดงผล.
  3. การติดต่อและการสื่อสาร: เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อติดต่อคุณเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือการอัปเดตที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ Movie2Free และบริการอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ.
  4. ป้องกันการฉ้อโกงและการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต: เราอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อป้องกันการฉ้อโกง การใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต และการละเมิดนโยบายหรือข้อกำหนดการใช้งานของเว็บไซต์ Movie2Free.

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่มีการร้องขอหรือมีคำยินยอมจากคุณ หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือรัฐบาล ทางเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลภายนอกหรือบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของ Movie2Free โดยทั่วไป เราจะรักษาความมั่นใจในการปกป้องความเป็นส่วนตัวและความมั่นคงของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เราใช้มาตรการทางเทคนิคและองค์กรในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยรวมถึงการใช้เทคโนโลยีเข้ารหัส การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และการจัดเก็บข้อมูลในระบบที่ปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ไม่มีวิธีการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตที่เป็นระบบการส่งผ่านข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ปลอดภัย 100% ดังนั้น เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกส่งผ่านเว็บไซต์ Movie2Free ได้

การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น เว็บไซต์ Movie2Free อาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา หากคุณคลิกลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ดังกล่าว เนื่องจากนโยบายเหล่านั้นอาจแตกต่างจากนโยบายของ Movie2Free

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวเพื่อสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินงานของเว็บไซต์ Movie2Free และการปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ ขอให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวเพื่อทราบถึงการใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ Movie2Free โปรดติดต่อเราทางอีเมลหรือช่องทางติดต่ออื่นที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์

ไม่สามารถดึงรูปภาพจาก IMDb ได้.