ป้ายกำกับ : Cosmetic Wars (Kosumetikku wôzu) (2017)